Lưu trữ Công ty Eagles Logistics - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Công ty Eagles Logistics

2 Tháng Tám, 2018

Nghiệm thu dự án phần mềm nhân sự HRIS tại Eagles Logistics

Được sự tín nhiệm của BGĐ Eagles Logistics. Ngày 29/7/2018 vừa qua, EMSC đã chính thức nghiệm thu Dự án triển khai phần mềm lý nhân sự HRIS tại Eagles Logistics. Là một trong những doanh […]
(028) 7777 9979

Call Now