công ty Hồ Lê Gia

14 Tháng Chín, 2018
ho le gia

Hồ Lê Gia triển khai phần mềm nhân sự HRIS trong hành trình phát triển

Vào đầu tháng 09/2018; Hồ Lê Gia đã chính thức đưa vào triển khai Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự HRIS của EMSC Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hồ lê Gia với chức […]
(028) 7777 9979