Lưu trữ công ty nhật việt - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

công ty nhật việt

18 Tháng Một, 2019

Khởi động triển khai Phần Mềm Quản Lý Tàu Thông Minh tại NV Trans

Sau một thời gian đàm phán, Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ Phần Vận Tải Nhật Việt (NV Trans) đã chính thức lựa chọn Giải pháp Quản Lý Tàu Thông Minh SSM của EMSC […]
(028) 7777 9979

Call Now