giải pháp hỗ trợ tính lương

1 Tháng Hai, 2018

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH năm 2018. Cụ thể như sau:  Điều 2: Điều […]
(028) 7777 9979