Lưu trữ lựa chọn ứng viên - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lựa chọn ứng viên

21 Tháng Năm, 2018

Thời công nghệ số, nhà tuyển dụng chọn ứng viên hay ngược lại?

Để liên hệ và thường xuyên kết nối với ứng viên, email marketing thường được nhiều nhà tuyển dụng tin dùng như một lựa chọn ưu tiên. Thế nhưng không như kỳ vọng của nhà […]
(028) 7777 9979

Call Now