Lưu trữ nghệ thuật lãnh đạo - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

nghệ thuật lãnh đạo

5 Tháng Tư, 2018
nhà lãnh đạo tiên phong

Nghệ thuật của nhà lãnh đạo: 3 bước dẫn đến thành công

Theo Nancy Duarte – tác giả sách HBR Guide to Persuasive Presentations, điểm chung của những nhà lãnh đạo tiên phong là thuyết phục người khác nghe theo họ trước khi cùng họ dấn thân vào […]
(028) 7777 9979

Call Now