phân tích dự báo

23 Tháng Mười Hai, 2019
phan tich du bao

Phân tích dự báo trong nhân sự, nên hay không?

Phân tích dự báo cho thấy tác động rõ nét giữa hoạt động nhân sự với sự thành công của tổ chức? Khi cung cấp phần mềm nhân sự cho khách hàng, người làm dịch […]
10 Tháng Chín, 2019
du bao

Phân tích dự báo trong nhân sự: Nên hay Không?

Phân tích dự báo cho thấy tác động rõ nét giữa hoạt động nhân sự với sự thành công của tổ chức? Theo Karl-Heinz Oehler – Giám đốc điều hành Denison Consulting (Thụy Sĩ), khi […]
(028) 7777 9979