quốc khánh 2/9

27 Tháng Tám, 2019
chao mung

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay

Căn cứ theo quy định của Luật Lao động, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục và […]
(028) 7777 9979