quy trình KPI

7 Tháng Mười Một, 2018
danh gia nhan vien

Xây dựng KPI phù hợp để đánh giá nhân viên hiệu quả

Có một quy trình xây dựng KPI phù hợp để đánh giá nhân viên; cần có sự cam kết và quyết tâm của các cấp quản trị trong DN; đặc biệt là đội ngũ quản […]
(028) 7777 9979