thu hút nhân tài

5 Tháng Mười Một, 2019
xay dung doi ngu

Tạo ra đội ngũ nhân viên gắn bó với doanh nghiệp

Do khách hàng ngày càng đặt ra nhiều kỳ vọng và đòi hỏi cao hơn, các công ty đang tìm những cách làm sáng tạo để giữ chân họ. Những trải nghiệm tuyệt vời của […]
28 Tháng Năm, 2018
A 35

Đúng thông điệp thu hút đúng nhân tài

4 thông điệp phổ biến các nhà tuyển dụng tại Việt Nam thường sử dụng để đẩy mạnh thương hiệu cũng như thu hút đúng nhân tài. Chia sẻ của anh Paul Espinas, Giám Đốc […]
(028) 7777 9979