Lưu trữ xây dựng KPI - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

xây dựng KPI

25 Tháng Mười, 2019

KPI là gì? Cách xây dựng KPI cho nhân viên

Peter Drucker từng nói “Nếu chúng ta không biết đo lường, chúng ta sẽ không thể quản lý”. Đó là lý do ra đời của chỉ số KPI. Vậy KPI là gì? Có bao nhiêu […]
7 Tháng Mười Một, 2018

Xây dựng KPI phù hợp để đánh giá nhân viên hiệu quả

Có một quy trình xây dựng KPI phù hợp để đánh giá nhân viên, cần có sự cam kết và quyết tâm của các cấp quản trị trong DN, đặc biệt là đội ngũ quản […]
(028) 7777 9979

Call Now