xu hướng hoạt động nhân sự

19 Tháng Tư, 2018
08 CMTR

9 dự báo mới về xu hướng hoạt động nhân sự

Thay vì tập trung vào đổi mới từng thành phần trong hoạt động nhân sự, các doanh nghiệp nên thiết kế lại tổ chức cho một thế giới mới về công việc. Cụ thể phản […]
(028) 7777 9979