fbpx

Lộ trình hưởng các chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài

Lộ trình hưởng các chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài

BHXH

BHXH

Ngày 03/12/2018, chế độ BHXH TP. Hà Nội ban hành Công văn5251/BHXH-QLT hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, chế độ BHXH đối với người lao động nước ngoài thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc như sau:

– Từ ngày 01/12/2018:

+ Hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội;

+ Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật vệ sinh; an toàn lao động và Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

– Từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài hưởng thêm:

+ Chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH;

+ Các trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo Khoản 6 Điều 9 Nghị định 143.

– Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

– Người lao động được hưởng trợ cấp 01 lần nếu có nguyện vọng.

Lộ trình hưởng các chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài

Xem chi tiết Điều kiện hưởng, mức hưởng tại Chương II Nghị định 143.

Theo Thư viện pháp luật

(028) 7777 9979