Quy định về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

a 1

a 1

(NLĐO)- Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho đoàn viên quy định về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ); bệnh nghề nghiệp (BNN).

Điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, BNN như sau:

1. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) hằng tháng đóng vào Quỹ bh tai nạn lao động; BNN theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật AT-VSLĐ với mức:

mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN).

a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động (NLĐ) được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH; trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

b) 0,5% trên mức lương cơ sở đối với NLĐ được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

2. NSDLĐ là DN, HTX, hộ kinh doanh cá thể; tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm; theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

3. Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, BNN; Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BH TNLĐ-BNN tại khoản 1 Điều này từ ngày 1-1-2020.

Khoản 3 Điều 4 Nghị định này cũng quy định: Đối với người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; việc đóng vào Quỹ BH tai nạn lao động; BNN theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Nghị định này được áp dụng từ ngày 1-1-2018.

Rate this post
(028) 7777 9979