Lưu trữ đào tạo nhân sự - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

đào tạo nhân sự

4 Tháng Mười, 2019

Đào tạo: chi phí hay đầu tư?

Thường thì cứ đầu năm mới, các doanh nghiệp xác lập ngân sách đào tạo nhân viên để sử dụng trong cả năm. Ngân sách đào tạo này được lập theo một quy trình nhất […]
13 Tháng Sáu, 2019

Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Nhân sự được xem là nền móng của doanh nghiệp và là một yếu tố quan trọng trong các quá trình hình thành chuỗi giá trị, do đó, quy trình đào tạo nguồn nhân lực […]
29 Tháng Một, 2019

“Thu hút” nhân viên “tự nguyện” tham gia khóa đào tạo nhân sự bằng cách nào?

Và đó là lý do các doanh nghiệp cần cung cấp các công cụ, các phần mềm nhân sự, các nguồn lực hỗ trợ để nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Các chương trình, […]
(028) 7777 9979

Call Now