Lưu trữ giải pháp phát triển nguồn nhân lực - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

giải pháp phát triển nguồn nhân lực

27 Tháng Chín, 2019

Luân chuyển công việc – công cụ hữu ích để phát triển nhân sự

Phải xây dựng được văn hóa hoán đổi, luân chuyển công việc trong toàn hệ thống. Đừng chỉ dùng chiêu thức này khi cần thay đổi nhân sự, hãy sử dụng nó như một công […]
17 Tháng Năm, 2018

Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Có nhiều phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhưng chúng ta có thể phân chia ra hai nhóm: Đào tạo và phát triển trong công việc và đào tạo và phát […]
8 Tháng Năm, 2018

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Nhân lực là trung tâm phát triển của mỗi DN. Với nhân lực cần phải có những chính sách đầu tư và phát triển hợp lý. Tuy nhiên giải pháp phát triển nguồn nhân lực […]
(028) 7777 9979

Call Now