Lưu trữ lương tối thiểu vùng - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lương tối thiểu vùng

14 Tháng Mười Hai, 2018
lương tối thiểu vùng

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp […]
12 Tháng Mười Hai, 2017
mức lương tối thiểu vùng 2018

Lương tối thiểu vùng 2018

Sáng ngày 07/08/2017, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018, tăng từ 180-230 nghìn đồng, mức cụ thể như sau: – Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so […]
(028) 7777 9979

Call Now