thủ tục đăng ký doanh nghiệp

4 Tháng Chín, 2018
đăng ký doanh nghiệp

Đơn giản hóa thủ tục về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Đơn cử như sau: – Doanh […]
(028) 7777 9979