Đơn giản hóa thủ tục về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018

Đơn giản hóa thủ tục về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 10/10/2018

nghidinh108 e1536049970147

nghidinh108 e1536049970147

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Đơn cử như sau:

– Công ty không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký công ty; thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; nghị quyết, quyết định, biên bản trong hồ sơ công ty.

– Đối với trường hợp người thành lập công ty hoặc công ty ủy quyền cho tổ chức; cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này, kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập công ty và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký công ty. 

Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Ngoài ra, Nghị định này còn có những điểm mới quan trọng khác; như là: quy định cụ thể việc thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh; sửa đổi quy định về công bố nội dung công ty…

Nghị định 108/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.

Theo Thư viện pháp luật

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979