thuế TNCN

4 Tháng Sáu, 2020
Nghị quyết 954 2020 UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Nâng mức giảm trừ gia cảnh bản thân lên 11 triệu đồng/tháng Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được […]
(028) 7777 9979