Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Nghị quyết 954 2020 UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Nghị quyết 954 2020 UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Nâng mức giảm trừ gia cảnh bản thân lên 11 triệu đồng/tháng

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) được điều chỉnh như sau:

  1. Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm). Hiện mức giảm trừ này là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm)
  2. Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Hiện mức giảm trừ này là 3,6 triệu đồng/tháng

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ hiện hành được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979