Lưu trữ triển khai phần mềm nhân sự - EMSC - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

triển khai phần mềm nhân sự

21 Tháng Ba, 2019

Đào tạo & chính thức Go-live hệ thống phần mềm nhân sự HRIS tại TMI Vietnam

Công ty TNHH Liên doanh Vĩnh Hưng (TMI Vietnam Co., Ltd) là công ty Liên doanh giữa Việt Nam và Singapore. Là một trong những đối tác uy tín hàng đầu, chuyên may gia công […]
14 Tháng Chín, 2018

Hồ Lê Gia chọn triển khai phần mềm nhân sự HRIS trong hành trình phát triển

Vào đầu tháng 09/2018, Hồ Lê Gia đã chính thức đưa vào triển khai Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự HRIS của EMSC Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hồ lê Gia với chức […]
(028) 7777 9979

Call Now