tuyen dung 2018

30 Tháng Một, 2018
tuyen dung e1517458014950

Nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam năm 2018

Thời trang bán lẻ, công nghệ thông tin, điện – điện tử tiếp tục là các ngành có sự tăng trưởng cao kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn trong năm 2018. Bà […]
(028) 7777 9979