Thủ tục hưởng thai sản với lao động nữ sinh con (mới nhất)

Thủ tục hưởng thai sản với lao động nữ sinh con (mới nhất)

lao dong nu mang thai

lao dong nu mang thai

EMSCGiải pháp quản trị nhân sự hiệu quả giới thiệu thủ tục hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con đủ điều kiện hưởng chế độ vừa được cơ quan BHXH Việt Nam ban hành tại Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019.

1. Đối với người đang đóng BHXH:

Trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc; nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động nữ bao gồm các giấy tờ sau:

–  Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

– Trường hợp con chết sau khi sinh:

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con; bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử hoặc bản sao Giấy báo tử của con;

+ Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ thể hiện con chết.

– Trường hợp người mẹ chết sau khi sinh con thì có thêm bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của người mẹ.

 – Trường hợp người mẹ sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì có thêm bản chính Biên bản Giám định y khoa (GĐYK) của người mẹ.

– Trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31; Luật BHXH thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

 + Nếu điều trị nội trú: Bản sao Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Nếu điều trị ngoại trú: Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Nếu phải GĐYK : Bản chính Biên bản GĐYK.

Người sử dụng lao động gửi danh sách NLĐ hưởng chế độ thai sản; trong vòng 10 ngày kể từ ngày NLĐ nộp đủ hồ sơ; cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ trong thời hạn tối đa 6 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NSDLĐ.

Thủ tục hưởng thai sản với lao động nữ

2. Đối với trường lao động nữ hợp hưởng trợ cấp thai sản trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc; phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con:

Xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi cư trú cùng hồ sơ như đối với người đang đóng BHXH nêu trên và có thêm:

– Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai với trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai.

– Bản chính hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định trong trường hợp thanh toán chi phí GĐYK.

(Nội dung này áp dụng cho cả trường hợp lao động nữ sinh con; trong thời gian đang đóng BHXH kể từ ngày 01/01/2018 trở đi; nhưng đã thôi việc tại đơn vị SDLĐ và nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan BHXH).

Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ thai sản với lao động nữ sinh con trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ.

Lưu ý: Người sử dụng lao động; NLĐ có thể lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng một trong các hình thức sau:

– Qua giao dịch điện tử;

– Qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Quyết định 777/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo thư viện pháp luật

Rate this post
(028) 7777 9979