3 thông tư nổi bật trong ngày 2/4/2018

3 thông tư nổi bật trong ngày 2/4/2018

d881444124462ke toan thue tncn

d881444124462ke toan thue tncn

Hôm nay (ngày 02/4/2018) là hạn cuối thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; thu nhập cá nhân năm 2017. Đồng thời, trong hôm nay cũng có 02 văn bản nổi bật sau đây bắt đầu có hiệu lực thi hành: 

1. Các trường hợp phải giải ngân vốn cho vay không dùng tiền mặt

Thông tư 21/2017/TT-NHNN quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng bắt buộc phải giải ngân vốn vay theo phương thức không dùng tiền mặt vào tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp:

– Khách hàng thanh toán; chi trả thanh toán cho các mục đích sử dụng vốn vay mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán;

– Khách hàng là bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; đã ứng vốn tự có để thanh toán các chi phí thuộc chính phương án; dự án kinh doanh hoặc phục vụ đời sống được tổ chức tín dụng cho vay quyết định cho vay;

– Khách hàng trực tiếp thanh toán tiền mua sản phẩm nông nghiệp từ cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, hộ kinh doanh và tổ hợp tác có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn để sản xuất kinh doanh; phù hợp với mục đích vay.

Thông tư 21/2017 thay thế Thông tư 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012.

Thông tư 21/2017 thay thế Thông tư 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012.

2. Thông tư 129/2013/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế bắt đầu có hiệu lực và thay thế cho Thông tư 65/2008/TT-BTC.

Theo đó, các nội dung chi tổ chức hội nghị trong nước; công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước; công tác phí cho cán bộ đi công tác ở nước ngoài; chi làm đêm, làm thêm giờ: Thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành, cụ thể:

– Chi tổ chức hội nghị trong nước, công tác phí cho cán bộ đi công tác trong nước; Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí; chế độ chi hội nghị.

– Chi công tác phí 0cho cán bộ đi công tác ở nước ngoài; Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ; công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

– Chi làm đêm, làm thêm giờ; Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm; làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Theo thuvienphapluat

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979