fbpx

Điều kiện, hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ khi con ốm

Điều kiện, hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ khi con ốm

thu tuc huong che do khi con om 2111220046 1

thu tuc huong che do khi con om 2111220046 1

Người lao động tham gia BHXH sẽ được hưởng chế độ ốm đau không những cho bản thân mà còn con cái của họ. Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ con ốm mới nhất người lao động có thể áp dụng để không bỏ lỡ quyền lợi của mình khi tham gia BHXH.

Điều kiện hưởng chế độ khi con ốm

Theo quy định tại Điều 25 Luật BHXH 2014, điều kiện để người lao động tham gia BHXH hưởng chế độ con ốm như sau:

Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau

  • Có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền
  • Về thời gian hưởng chế độ khi con ốm

Căn cứ vào Điều 27 Luật BHXH, người lao động đủ điều kiện nghỉ chế độ con ốm với thời gian:

  • Tối đa 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi
  • Tối đa 15 ngày nếu con từ đủ 3 – 7 tuổi

Lưu ý: Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc mẹ theo quy định trên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Hồ sơ hưởng chế độ

Theo quy định tại mục 1.3, Phần C Quyết định số 777/QĐ-BHXH, hồ sơ hưởng chế độ con ốm của người lao động bao gồm:

Trường hợp điều trị nội trú

– Bản sao Giấy ra viện của con người lao động dưới 7 tuổi (trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng bản sao Giấy báo tử; trường hợp Giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì bổ sung giấy tờ khác của cơ sở khám, chữa bệnh có thể hiện thời gian vào viện).

– Nếu chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện.

Trường hợp điều trị ngoại trú

Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao, hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Trường hợp con của người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài

Người lao động cần chuẩn bị bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám chữa bệnh do cơ sở khám chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Hưởng chế độ khi con ốm

Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ

Trình tự, thủ tục thực hiện

Căn cứ mục 1.1, Phần C Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 24-6-2019, trình tự, thủ tục thực hiện giải quyết hưởng chế độ con ốm như sau:

Tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động

Bước 1: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên cho người sử dụng lao động.

Bước 2: Người sử dụng lao động tập hợp hồ sơ và lập thủ tục.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, người sử dụng lao động lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho người lao động (Mẫu số 01B-HSB ).

Nơi nhận hồ sơ tại cơ quan BHXH cấp quận, huyện nơi đơn vị đóng BHXH.

– Trường hợp giao dịch điện tử thì lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN, nếu chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 3: Cơ quan BHXH nhận hồ sơ

– Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ của đơn vị sử dụng lao động để xét duyệt và thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động.

– Tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động.

Hình thức nhận trợ cấp của người lao động

– Người lao động có thể đăng ký nhận trợ cấp qua thẻ ATM của mình; Nhận thông qua đơn vị sử dụng lao động. Trong trường hợp người lao động chưa nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH thì nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

(028) 7777 9979