Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm

ho tro nld matviec

Ngày 16/01/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Cụ thể, người lao động bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 có thu nhập tháng bất kỳ thấp hơn lương tối thiểu vùng được hỗ trợ như sau:

– Hỗ trợ 01 triệu đồng/người với người lao động là đoàn viên hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ đủ 35 tuổi trở lên, nữ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi… chưa đủ 06 tuổi.

– Hỗ trợ 700.000 đồng/người cho lao động không phải đoàn viên.

Đối với người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/10/2022 đến hết 31/3/2023, mức hỗ trợ là:

– Hỗ trợ 02 triệu đồng/người với người lao động là đoàn viên hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ đủ 35 tuổi trở lên, nữ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi… chưa đủ 06 tuổi.

– Hỗ trợ 1,4 triệu đồng/người cho lao động không phải đoàn viên.

Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Hỗ trợ 03 triệu đồng/người với người lao động là đoàn viên hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ đủ 35 tuổi trở lên, nữ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi… chưa đủ 06 tuổi.

– Hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người cho lao động không phải đoàn viên.

Trường hợp người lao động bị giảm giờ làm hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng, trước ngày 15 hàng tháng, công đoàn cơ sở rà soát, đề nghị người sử dụng lao động phối hợp để tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, gửi hồ sơ đề nghị tới công đoàn cấp trên trực tiếp. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023.

Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị, phối hợp với người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và thu thập hồ sơ theo quy định.

Với trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cấp tỉnh nơi cư trú hoặc nơi đoàn viên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Sau đó, công đoàn nơi tiếp nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động kiểm tra, hướng dẫn đoàn viên, người lao động nộp hồ sơ quy định và lập biên bản nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động.

Thời gian giải quyết các hồ sơ, thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tối đa từ 19 – 22 ngày.

Nguyên tắc hỗ trợ là với mỗi trường hợp, NLĐ được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo quy định này thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Trường hợp đoàn viên công đoàn, NLĐ đã được hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 02 mức hỗ trợ.

hỗ trợ lao động

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ do mất việc, bị giảm giờ làm

Căn cứ Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023, thủ tục nhận tiền hỗ trợ được hướng dẫn như sau:

Trường hợp nhận trợ cấp do bị giảm giờ làm việc, ngừng việc hoặc bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương:

Người lao động không cần làm thủ tục nhận hỗ trợ. Công đoàn cơ sở chủ động rà roát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng để gửi công đoàn cấp trên.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/01/2023.

Thời gian nhận tiền: Người lao động được chi trả tiền trợ cấp trong 15 ngày làm việc tính từ ngày công đoàn cấp trên nhận được đủ hồ sơ.

Trường hợp nhận trợ cấp do bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp tự gửi hồ sơ đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cấp tình nơi cư trú hoặc nơi chấm dứt hợp đồng.

Hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 05).
  • Bản sao giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng hết hạn, quyết định thôi việc, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
  • Bản sao sổ bảo hiểm hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.
  • Bản sao các vản bản, phương án, quyết định sắp xếp việc làm, sản xuất kinh doanh  của người sử dụng lao động dẫn đến chấm dứt hợp đồng.
  • Giấy tờ chứng minh đang mang thai, người đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi.

Hạn nộp hồ sơ: Đến hết 31/3/2023.

Thời gian nhận tiền: Trong 17 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ.

Sưu tầm bởi EMSCGiải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979