Nghỉ ngơi giữa buổi cho bà mẹ đi làm

Nghỉ ngơi giữa buổi cho bà mẹ đi làm

thuviec 1

thuviec 1

Lao động nữ đang nuôi con nhỏ (dưới 12 tháng tuổi ) có quyền nghỉ 60 phút trong giờ làm việc để cho con bú; vắt trữ sữa hoặc để nghỉ ngơi. Người sử dụng lao động phải xây dựng phòng vắt và trữ sữa trên cơ sở điều kiện thực tế của nơi làm việc; nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động được khuyến khích cho phép lao động nữ nuôi con nhỏ vắt và trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Thời gian nghỉ vắt trữ sữa theo thỏa thuận giữa người lao động và sử dụng lao động.

Luật cũng quy định thời gian nghỉ khi có kinh nguyệt. Trong thời kỳ kinh nguyệt; lao động nữ có quyền nghỉ ngơi 30 phút mỗi ngày trong ít nhất 3 ngày mỗi tháng; thời gian nghỉ này được hưởng lương. Chiều dài và thời gian nghỉ giải lao trong thời kỳ kinh nguyệt theo thoả thuận giữa các bên theo các điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của người lao động.

Nghỉ ngơi giữa buổi cho bà mẹ đi làm

Nguồn: Điều 155 (5) Bộ luật Lao động (Luật số 10/2012 / QH13); Nghị định 85/2015 / NĐ-CP

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979