Đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

Đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

tra luong cao

tra luong cao

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã có Công văn 1418/LĐTBXH-QHLĐTL về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Thực hiện quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Để có căn cứ đề xuất với Chính phủ phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện một số nội dung sau:

– Tổ chức nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

Trong đó đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và cách thức điều chỉnh mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

dự kiến lương tối thiểu vùng 2020

Đồng thời tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

– Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Liên đoàn lao động, Chi nhánh VCCI tổ chức trao đổi với các Ban quản lý KCX, KCN (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 15/5/2019.

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (áp dụng từ 01/01/2019) là từ 2,92 triệu đồng/tháng đến 4,18 triệu đồng/tháng.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Rate this post
(028) 7777 9979