Xây dựng quy chế lương trong doanh nghiệp

Xây dựng quy chế lương trong doanh nghiệp

quy che tinh luong trong doanh nghiep

quy che tinh luong trong doanh nghiep

Quy chế lương được xây dựng như thế nào, căn cứ trên các cơ sở gì? Đây chính là vấn đề rất quan trọng bởi vì tiền lương có ảnh hưởng tới tất cả các phương diện trong nội dung quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp và là mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về giải pháp tiền lương dành cho doanh nghiệp

Tiền lương luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại các doanh nghiệp. Trả lương như thế nào để vẫn đảm bảo ngân sách, lợi nhuận đơn vị mà vẫn khiến người lao động hài lòng, tạo ra môi trường hấp dẫn để thu hút nhân sự? Để được như vậy, xây dựng quy chế lương là rất cần thiết.

Tuy nhiên hiện nay, việc xây dựng quy chế tiền lương tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn mang tính soạn thảo, sao chép một cách hình thức, có quy chế mà không “chạy”, không đáp ứng yêu cầu của quản lý và mong mỏi của người lao động. Vậy làm thế nào để xây dựng quy chế lương hiệu quả?

Mục đích và cơ sở xây dựng quy chế tiền lương

Xây dựng quy chế tiền lương là cách để duy trì đội ngũ hiện tại và đảm bảo đối xử công bằng với tất cả mọi người, có tác dụng nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những nhân viên giỏi. Có quy chế tiền lương, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong công tác trả lương, tạo cơ sở vững chắc để ước tính quỹ lương.

Quy chế lương được xây dựng dựa trên các cơ sở sau:

1. Quy định của pháp luật

Trước khi xây dựng quy chế trả lương, doanh nghiệp cần tìm hiểu và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, lưu ý đến các vấn đề như mức lương tối thiểu Nhà nước quy định hợp đồng và lương thử việc, lương thời vụ, lương trong kỳ thai sản, ốm đau, nghỉ việc…

2. Thị trường bên ngoài

– Khảo sát mức lương trên thị trường lao động: Khảo sát mức lương của đối thủ cạnh tranh và mức lương chuẩn trên thị trường để có sự điều chỉnh mức lương trong doanh nghiệp kịp thời. Điều này sẽ khiến nhân viên không có sự bất mãn, so sánh mức lương giữa các đơn vị.

– Tính đến yếu tố biến động của giá cả sinh hoạt: Khi xác định mức lương cần xem xét đến yếu tố biến động của giá cả sinh hoạt vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu cơ bản của con người

3. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp

– Xác định đơn giá và quỹ tiền lương của doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần phải chi bao nhiêu cho tiền lương và tỷ lệ trên doanh thu bao nhiêu, đó chính là đơn giá tiền lương trong năm. Đơn giá này làm cơ sở để xác định lương cơ bản cho các nhóm chức danh, căn cứ để tính lương khoán trên doanh thu hay đơn vị sản phẩm.

– Phản ánh giá trị công việc: Khi xác định mức lương cho một người, phải xem xét giá trị công việc người đó mang lại cho doanh nghiệp.

– Thâm niên công tác: Số năm phục vụ, kinh nghiệm… cũng là những yếu tố cần xem xét khi xây dựng quy chế lương.

– Căn cứ vào kết quả làm việc: Việc tăng lương và chia tiền thưởng phải dựa trên kết quả làm việc. Cần phải có một hệ thống đánh giá kết quả làm việc hoàn chỉnh để tạo động lực cho những nhân viên có kết quả làm việc cao.

Quy trình xây dựng quy chế lương
Quy trình xây dựng quy chế lương

Quy trình xây dựng được tiến hành qua ba bước sau:

Bước 1: Khảo sát, lấy ý kiến và quan điểm của nhân viên

Doanh nghiệp cần trưng cầu ý kiến của nhân viên về các vấn đề sau:

  • Ưu và nhược điểm của cơ chế trả lương hiện tại.
  • Mong muốn, đề xuất của nhân viên.

Mục đích của việc trưng cầu ý kiến này là để tránh được những sai lầm mang tính chủ quan, áp đặt, đồng thời khiến người lao động cảm thấy được tôn trọng.

Bước 2: Chủ doanh nghiệp soạn thảo quy chế tiền lương

Sau khi lấy ý kiến và quan điểm nhân viên, chủ doanh nghiệp tổng hợp lại các ý kiến để xem xét, dựa vào các yếu tố này ấn định mức lương và soạn thảo quy chế tiền lương cho doanh nghiệp.

Bước 3: Ban hành, áp dụng và định kỳ đánh giá, sửa đổi, bổ sung quy chế

Trước khi ban hành áp dụng quy chế cần họp phổ biến và lấy ý kiến của nhân viên. Quy chế tiền lương càng rõ ràng, minh bạch thì tinh thần và động lực của nhân viên càng cao. Mức trả cho mỗi người là bí mật nhưng cách tính lương phải rõ ràng và dễ hiểu. Quy chế không phải là bất biến, do đó, ngay cả khi đã mang ra áp dụng, nó cần được xem xét, đánh giá và sửa đổi tùy theo bối cảnh kinh doanh và những yêu cầu mới.

Đó là một số nội dung đến quy chế tiền lương mà bạn có thể tham khảo, áp dụng trong quá trình xây dựng quy chế tiền lương cho đơn vị mình.

Nguồn: Chefjob

Rate this post
(028) 7777 9979