Xây dựng lộ trình công danh cho nhân viên

Xây dựng lộ trình công danh cho nhân viên

xay dung lo trinh cong danh

Theo Báo cáo thị trưởng tuyển dụng 2020 và xu hướng tuyển dụng 2021 bởi TopCV, có đến 76,6% nhân sự có xu hướng nhảy việc khi công việc hiện tại có ít cơ hội phát triển thay vì vấn đề phúc lợi như trước. Vậy lộ trình công danh là một trong những vấn đề mà nhân viên rất quan tâm ngày nay.

Thực tế lại khác, có rất ít doanh nghiệp chú trọng đến việc xây dựng lộ trình công danh cho nhân viên. Việc không biết mình sẽ phát triển như thế nào trong công ty sẽ khiến nhân viên ít gắn bó hơn với doanh nghiệp. Sau đây là hướng dẫn để xây dụng lộ trình công danh cho nhân viên hiệu quả và đúng cách.

Quy trình xây đựng lộ trình thăng tiến cho nhân viên

Có một quy trình thăng tiến phù hợp sẽ giúp cho nhà quản lý và công ty sớm phát hiện và giữ chân nhân tài. Quy trình sẽ giúp mỗi phòng ban, bộ phận có lộ trình phát triển đúng đắn cho nhân viên của mình. Khi xây dựng lộ trình công danh cho nhân viên cần tiến hành theo những bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu của việc xây dựng lộ trình phát triển

Việc đầu tiên khi bắt đầu công việc là phải xác định mục tiêu. Tùy thuộc vào công việc sẽ làm màm việc đặt mục tiêu sẽ khác nhau. Nếu việc quản lý nhân sự gặp khó khăn khi việc tuyển dụng không ra người hoặc tỷ lệ nhảy việc cao thì cần đặt mục tiêu để tăng việc giữ chân hàng đầu.

Một số mục tiêu có thể đặt ra với việc xây dựng lộ trình thăng tiến cho nhân viên:

  • Giảm tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên
  • Chuẩn bị cho đội ngũ kế cận
  • Thiết lập quy trình làm việc hiệu quả

Bước 2: Tạo khung về lộ trình thăng tiến

Đây là một khung tổng thể đơn giản giúp nhân viên nhìn thấy lộ trình thăng tiến trong vị trí của họ. Bạn chỉ cần một sơ đồ cơ bản theo chiều dọc và ngang để minh họa cho các vị trí. Bộ khung này phải làm nổi bật cơ hội phát triển nghề nghiệp của nhân viên. (Ví dụ như lộ trình thăng tiến từ vị trí nhân viên nhân sự trở thành Giám đốc nhân sự).

 Bước 3: Mô tả công việc của từng vị trí trong lộ trình

Bước tiếp theo chính là làm bản mô tả chi tiết cho những vị trí công việc trong lộ trình công danh. Đối với mỗi vai trò, nên có một bản phác thảo và ghi lại mô tả về nhiệm vụ cốt lõi, kỹ năng và các yêu cầu chung. Một số thông tin bổ sung như KPI, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, bằng cấp, chứng chỉ,…

xây dựng lộ trình công danh
14k6OXv

Bước 4: Xác định chuẩn mực hiệu suất

Người làm nhân sự cần xác định các tiêu chuẩn để có thể tiến hành đánh giá về hiệu suất bạn mong đợi ở mỗi vị trí công việc cũng như ghi nhận lại những gì nhân viên đã đạt được trong quá trình phấn đấu. Hãy ghi lại hành vi và năng suất của tất cả nhân viên, đặc biệt là những nhân sự chủ chốt của công ty để xây dựng một chuẩn mực hiệu suất phù hợp và áp dụng với các vai trò trong lộ trình công danh.

Bước 5: Kết hợp phát triển và đào tạo nhân viên

Đào tạo là một yếu tố quan trọng để giúp nhân viên đến gần hơn đích đến trong lộ trình thăng tiến; nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi nhân viên. Để có được kết quả tốt nhất và nhanh chóng; doanh nghiệp nên trang bị cho nhân viên ở các bộ phận, các cấp bậc các khóa đào tạo nội bộ, kỹ năng mềm, các kỹ năng chuyên môn khác cần thiết cho công việc của họ.

Bước 6: Kết hợp lộ trình thăng tiến với cá nhân

Làm các cuộc khảo sát về mong muốn, khó khăn, động lực của nhân viên để lộ trình thăng tiến mà bạn xây dựng thực tế nhất có thể.

Trò chuyện với nhân viên để lắng nghe họ trình bày về định hướng cá nhân và mong muốn trong công việc. Đừng vạch ra lộ trình công danh mà doanh nghiệp không thể giữ lời hứa. Bạn cần dành thời gian để thảo luận, điều chỉnh giữa mong muốn của nhân viên và định hướng của doanh nghiệp để điều chỉnh phù hợp.

 Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post
(028) 7777 9979